DigiPlex

Unikt tillfälle att se IT framtiden

Sveriges modernaste datacenter är öppet för dig

Är du nyfiken på hur outsourcing och colocation kan bidra till ditt företags utveckling? Vi ser fram emot att ge dig hela bilden av DigiPlex nya datacenter i Stockholm.

Sender skjema...
* Mandatory field

DigiPlex datacenter i Stockholm ger den flexibilitet och möjlighet att växa som företag och organisationer söker. Du frigör resurser inom din organisation, minskar problemen att hitta rätt personal, och får kontroll över de långsiktiga kostnaderna.

Du får dessutom ta del av den skattesänkning på el som trädde i kraft 1 Januari 2017. Det är bara kommersiella datacenter som får skattelättnaden vilket innebär 30 procent lägre elpriser för våra kunder.

Get updates