DigiPlex

submenu

Innovate or Die

13 March 2017
Interview by Computerworld Norway with our CEO Gisle M. Eckhoff on innovation in our industry (article in Norwegian).
Innovate or Die

Bedriftskulturen er først konstruktiv når den fører til en kontinuerlig strøm av nye slagkraftige ideer og løsninger, mener Gisle Eckhoff i DigiPlex.

Norge har forutsetninger for innovasjon andre land bare kan drømme om. Kompetanse, ren energi og kapital vil være grunnsten for fremtiden. At Innovasjon Norge under NHOs «Made In Norway» årskonferanse fikk i oppdrag om å bidra i etableringen av en norsk grønn profil for investorer er kjærkommet. For det trengs en helhetlig innovasjon i hvordan grønne næringer utvikler og markedsfører seg. For teknologisk innovasjon alene er ikke nok.

Uttrykket "innovate or die" gjelder for nesten alle dynamiske og rasktvoksende næringer. Mange næringer forsøker å oppnå teknologidrevet innovasjon for å redusere driftskostnadene. Dette er fornuftig ettersom mange har like store kostnader på strøm som på leie av bygg. For å være en langsiktig vinner i denne sektoren, trengs det likevel mer enn teknisk- og driftsinnovasjon. Alle andre elementer i virksomheten må bidra som en innoverende kraft.

Innovasjon må forankres i bedriftskulturen. Hele bedriften bør leve og ånde innovasjon. Bedriftskulturen er først konstruktiv når den fører til en kontinuerlig strøm av nye slagkraftige ideer og løsninger.

DigiPlex’s grunnleggende strategi er å gjennomføre våre prosjekter fullfinansiert av egenkapital, Vi opprettholder strategien til vi har en kontantstrøm som lar oss ta opp gjeld på gunstige vilkår. Digiplex utstedte en offentlig obligasjon for den gjelden vi tok opp for å bygge vårt nyeste datasenter i Norge. Dette gjorde vi før grunnsteinen var lagt. Videre ble utstedelsen overtegnet, noe som senket våre kapitalkostnader.

Det er innovasjon!

Obligasjoner er tradisjonelt ansett som et verdipapir med lav risiko. Som en ny aktivaklasse har datasentre lenge vært ansett som mer risikofylt. Med det i bakhodet, var mange tvilende til utstedelse av en offentlig obligasjon før byggestart.

Hvis vi kunne få tilgang til det offentlige gjeldsmarkedet, kunne vi redusere våre kapitalkostnader. En lavere kapitalkostnad vil også medføre en betydelig reduksjon av den totale kostnaden for bygg og drift av datasentre. Disse besparelsene reduserer prisene for kundene, og øker konkurransekraften.

Les mer

 

Mail or Print: /
Share this:

Contact

Connect with us

Sign up for our monthly newsletter

i

This content has been hidden since it uses cookies you have not accepted. To see, please click the link below: Cookie preferences