DigiPlex

submenu

Återkoppling från Hållbart Näringsliv

18 November 2019
Ett stort problem hållbarhetschefer inte vet att de har
Återkoppling från Hållbart Näringsliv

Är du redo att hantera konsekvenserna av dataskam? Vet du hur mycket data ditt företag eller din myndighet hanterar och vilken effekt denna datahantering har på klimatet? Detta var några frågor som diskuterades då jag under veckan deltog på Dagens Industris konferens Hållbart Näringsliv.

Där höll jag en presentation om "digitaliseringens baksida - datacenter och digital infrastruktur" och var med i en paneldiskussion som modererades av DI Digitals nyhetschef Ida Hansson Brusewitz. Tillsammans med Anita Lindberg från Alfred Berg, Cecilia Pfannenstill från CGI, Henrik Edin från IT & Telekomföretagen och Markus Ekelund från 2050 diskuterade vi hur klimatavtrycket från världens ökande datalagring kan minskas. Här delar jag med mig av huvudpunkterna från panelen.

alt  alt

Digitaliseringens baksida
Att digitaliseringen har många positiva effekter är ingen nyhet, men vad innebär den för klimatet? Vi som arbetar i datacenterbranschen är väl medvetna om vilken klimateffekt all den data som lagras i datahallarna har. Men i samhället i övrigt har detta flugit under radarn.

Varje gång vi loggar in på vår internetbank, strömmar en film eller gör en internetsökning så startar en energikrävande process i ett datacenter. Om datacentret drivs på smutsig energi tex från brunkol så släpper du ut koldioxid varje gång du gör något digitalt. Ju mer vi använder internet och digitala tjänster desto mer el förbrukas och koldioxid släpps ut. I dag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3 procent av den globala elförbrukningen och 2 procent av världens koldioxidutsläpp – i nivå med utsläppen från flygindustrin. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kan datacenterindustrin inom en 5–10-årsperiod komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen.

Är vi redo att minska vår dataanvändning?
För att göra denna utveckling miljömässigt hållbar måste vi alltså antingen minska klimateffekten av vår data, eller minska dataanvändningen. Vad är mest realistiskt? Under paneldiskussionen sade Henrik Edin från IT & Telekomföretagen att det är lättare att välja bort flyg än digitala tjänster och att vi därför måste börja hantera data på ett mer hållbart sätt. Han fick medhåll av Cecilia Pfannenstill från CGI. Hon bekräftade att företag är angelägna om att komma åt digitaliseringens positiva effekter, vilket kommer att driva på utvecklingen ytterligare, men att verksamheter också måste börja ta ansvar för sin data ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bland oss som användare är det också bara 24 procent som är beredda att minska sin egen användning av internet och digitala tjänster för att minska klimatpåverkan vilket den Sifo-undersökning som DigiPlex låtit göra visar. Internetanvändning är ju en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Lösningen måste i stället vara en hållbar lagring och hantering av data. Sifo-undersökningen visar även att 74 procent av svenskarna önskar att leverantörer av digitala tjänster rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning. Det är med andra ord troligt konsumenter kommer att kräva rapportering av det "digitala miljöavtrycket", och detta hamnar på hållbarhetschefens bord!

Riskerna med att inte miljösäkra sin data
Det alla i panelen var överens om var att företag och myndigheter måste ta ett större miljöansvar för den data de hanterar och hur den påverkar miljön. Det är som sagt troligt att hårdare reglering och krav på tydligare redovisning av verksamheters digitala klimatavtryck är nära förestående. Då kommer det att bli smärtsamt tydligt vilka verksamheters IT och data som är de största klimatbovarna.

Tack vare Greta Thunbergs kamp för klimatet är flygskam idag ett etablerat begrepp. Givet den exponentiella tillväxten av data kan det digitala miljöavtrycket kan bli en av vår tids största utmaningar. Är det en tidsfråga innan vi börja prata om ”dataskam”? Står ditt företag redo när samhället och miljörörelsen börjar intressera sig för det digitala miljöavtrycket? Min kollega Rickard Helmersson har skrivit om detta i ett tidigare blogginlägg.

Miljömärkt data
Dagens konsumenter vill i högre utsträckning kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet. Idag kan du göra ett grönt val när du köper mat eller klimatkompensera din flygresa. Men du har ingen möjlighet att veta om du streamar din nästa TV-serie på ett klimatsmart sätt. Vår Sifo-undersökning visar att sju av tio svenskar, 72 procent, tycker att det är viktigt att digitala tjänster har så liten klimatpåverkan som möjligt. Nästan lika många, 69 procent, vill se en klimatmärkning för digitala tjänster. Markus Ekelund från 2050 påvisade under paneldiskussionen vikten av att företag och myndigheter alltid mäter digitala fotavtrycket vid beslut som påverkar datalagring och dataanvändning, eftersom det digitala fotavtrycket påverkar klimatavtrycket. Detta kan jag inte annat än hålla med om. Vår undersökning av 300 nordiska beslutsfattare visar att miljöaspekten klättrar från absolut sista plats (# 24) 2016 till 4:e plats 2018 i rankingen av de största datacenterutmaningarna. Många företag börjar alltså få upp ögonen för problemet, de som agerar snabbt och ser över sitt digitala miljöavtryck blir vinnare. Konsumenter vill enkelt kunna avgöra ifall de digitala tjänster de konsumerar är klimatsmarta, energieffektiva, använder sig av förnybar el och orsakar minimala koldioxidutsläpp.

Panelen var överens om att ännu ovetande företag och myndigheter, och framför allt hållbarhetschefer, måste informeras om digitaliseringens baksida, så att de kan börja hantera dataanvändningens miljöeffekter.

Fyra steg till minskat digitalt miljöavtryck
Att miljömärka digitala tjänster och redovisa sin klimatpåverkan i årsredovisningen är alltså det som ligger framför oss. Den som inte minimerat sitt digitala klimatavtryck riskerar att utsättas för dataskam och tappa i konkurrenskraft. Det jag rekommenderar att verksamheter gör redan idag, är att söka svar på fyra frågor:

  1. Var är din företagsdata? Vet du i vilket eller vilka datacenter din data befinner sig?
  2. Hur energieffektiva är dessa anläggningar?
  3. Används 100% förnyelsebar energi?
  4. Finns det planer på att återanvända spillvärmen från servrarna, till exempelvis uppvärmning av bostäder?

Har du ställt, svarat och agerat på dessa fyra frågor har du kommit en bra bit på vägen för att kunna minimera din datas miljöavtryck och slippa utsättas för dataskam.

Om du är intresserad av mer information om vad du kan göra för att minska din datas klimatavtryck så kan jag tipsa om min debattartikel i aktuell hållbarhet samt vår kommande rapport Will your IT withstand a sustainability review? Denna kommer inom kort finnas tillgänglig på vår webb. (framgent laddas ner här)

Fredrik Jansson, Strategichef DigiPlex

Mail or Print: /
Share this:

Contact

Connect with us

Sign up for our monthly newsletter

i

This content has been hidden since it uses cookies you have not accepted. To see, please click the link below: Cookie preferences