DigiPlex

submenu
kjflskdjfl

Möt våra datacenterexperter

Kontakta oss för en gratis utvärdering av din serverhall av våra datacenterexperter.

Företag, vars framgång är beroende av tillförlitlig och effektiv konnektivitet, möter ett antal utmaningar. Vi känner till dina utmaningar, och hur man skall adressera dem. Vår serverhall växer med er verksamhet och ger maximal fysisk och operationell säkerhet. Vi reducerar energikostnader genom låg energianvändning och branchledande innovativa kyllösningar som kan möta de mest ambitiösa hållbarhetsmål.

Ett DigiPlex datacenter är byggt på din exakta specifikation, med minimal eller obefintlig kapitalinvestering. Ni behöver alltså inte binda upp kapital i IT infrastruktur utan får förutsägbara kostnader över tid.

 

 

 

Send us a request

i

This content has been hidden since it uses cookies you have not accepted. To see, please click the link below: Cookie preferences

Get updates

i

This content has been hidden since it uses cookies you have not accepted. To see, please click the link below: Cookie preferences